AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các giá trị sau đây, giá trị nào không phụ thuộc gốc thế năng?

  • A. Thế năng của vật ở độ cao z.
  • B. Độ giảm thế năng giữa hai độ cao z1 và z2.
  • C.  Thế năng đàn hồi của lò xo.
  • D. Thế năng của vật ở mặt đất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>