• Câu hỏi:

  Công là đại lượng:

  • A. Véc tơ, có thể âm hoặc dương
  • B. Vô hướng, có thể âm hoặc dương
  • C. Vô hướng, có thể âm, dương hoặc bằng không
  • D.  Véc tơ, có thể âm, dương hoặc bằng không

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC