YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chọn câu trả lời đúng nhất: Cơ năng của một vật là một đại lượng:

  • A.  vô hướng và luôn luôn dương         
  • B. vô hướng, có thể dương, âm hay bằng không
  • C. vô hướng, luôn luôn khác không     
  • D. có hướng, có thể dương, âm hay bằng không

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Mã câu hỏi: 18328

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA