• Câu hỏi:

  Chọn câu đúng. Hai quả cầu va chạm mềm thì:

  • A. Cơ năng của hệ không đổi trong thời gian va chạm
  • B.  Động năng hệ sau va chạm lớn hơn động năng của hệ trước va chạm
  • C. Động lượng hệ sau va chạm nhỏ hơn động lượng của hệ trước va chạm
  • D. Động năng hệ sau va chạm nhỏ hơn động năng của hệ trước va chạm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC