AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox, theo phương trình x = 2t+3t2, trong đó x tính bằng mét, t tính bằng giây. Toạ độ và vận tốc tức thời của chất điểm lúc t = 3s là

  • A. 34m, 19m/s  
  • B.  35m, 18m/s  
  • C.  33m, 22 m/s 
  • D. 33m , 20m/s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>