AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong công thức cộng vận tốc:

  • A. Véc tơ vận tốc kéo theo bằng tổng các véc tơ vận tốc tương đối và vận tốc tuyệt đối.       
  • B. Véc tơ vận tốc tuyệt đối bằng tổng các véc tơ vận tốc tương đối và vận tốc kéo theo  
  • C. Độ lớn của vận tốc tuyệt đối bằng tổng dộ lớn vận tốc tương đối và vận tốc kéo theo.       
  • D. Véc tơ vận tốc tương đối bằng tổng các véc tơ vận tốc tuyệt đối và vận tốc kéo theo.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>