AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai đầu máy xe lửa chạy trên đường sắt cùng chiều nhau. Đầu máy thứ nhất có vận tốc 40km/h, đầu máy thứ hai có vận tốc 60km/h. Nếu chọn chiều dương của hệ trục toạ độ trùng với chiều chuyển động của 2 đầu máy. Thì vận tốc của đầu máy thứ nhất so với đầu máy thứ hai là:

  • A. -20km/h.   
  • B. 20km/h.    
  • C. 100km/h.     
  • D. -100km/h.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>