AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một viên đạn có khối lượng 3kg đang bay thẳng đứng lên cao với tốc độ 47m/s thì nổ thành hai mảnh. Mảnh lớn có khối lượng 2kg bay theo hướng chếch lên cao hợp với phương thẳng đứng một góc 45o với vận tốc 50m/s. Hướng và tốc độ của mảnh còn lại là: (Lấy \(\sqrt 2 = 1,41\) )

  • A. Hướng chếch lên hợp với phương thẳng đứng một góc 45o với tốc độ 50m/s
  • B. Hướng chếch lên hợp với phương thẳng đứng một góc 60o với tốc độ 50m/s
  • C. Hướng chếch lên hợp với phương thẳng đứng một góc 45o với tốc độ 100m/s
  • D. Hướng chếch lên hợp với phương thẳng đứng một góc 60o với tốc độ 100m/s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>