AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn phát biểu sai khi nói về thế năng trọng trường:

  • A. Là năng lượng mà vật có khi nó được đặt ở một vị trí xác định trong trọng trường của trái đất.
  • B. Khi chọn mặt đất làm mốc thế năng, thế năng trọng trường của một vật có giá trị nhỏ nhất.
  • C. Với cách chọn mốc thế năng khác nhau, thế năng trọng trường của cùng một vật  hơn (kém) nhau hằng số cộng.
  • D. Với quy ước như sách giáo khoa, thế năng trọng trường tính bằng công thức: \({W_t} = mgz\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>