YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chọn câu đúng; Động năng của vật sẽ tăng gấp tám lần nếu:

  • A. m giảm ½ lần, v tăng gấp bốn lần.
  • B.  v không thay đổi, m tăng gấp đôi.
  • C. m không thay đổi, v tăng gấp đôi.
  • D. v giảm 1/2, m tăng gấp bốn lần.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 18342

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON