AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Văn bản nào không cùng hệ thống với các văn bản còn lại?

  • A. Đất nước (Trích Mặt đường khát vọng - Nguyễn Khoa Điềm)
  • B. Sóng (Xuân Quỳnh)
  • C. Người lái đò sông Đà (Nguyễn Tuân)
  • D. Tây Tiến (Quang Dũng)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>