AMBIENT
 • Câu hỏi:

  "Hồ Chí Minh coi văn chương trước hết là vũ khí chiến đấu, là một hành động vi chính trị, xã hội, có đối tượng và mục đích rõ ràng. Khi viết, nhà văn phải tự hỏi viết về ai, viết để làm gì, sau đó mới quyết định viết cái gì và viết như thế nào."
  Đoạn văn trên nói về đặc điểm nào trong sáng tác văn học của Hồ Chí Minh?

  • A. Mục đích sáng tác.
  • B. Quan điểm sáng tác.
  • C. Phương pháp sáng tác.
  • D. Nội dung sáng tác.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>