AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dòng nào sau đây không phải là đặc điểm của văn học Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975?

  • A. Nền văn học luôn hướng về đại chúng.
  • B. Nền văn học có nhịp độ phát triển hết sức mau lẹ.
  • C. Nền văn học có khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn.
  • D. Nền văn học phục vụ cách mạng, cổ vũ chiến đấu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA