YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Dòng nào sau đây không phải là đặc điểm của văn học Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975?

  • A. Nền văn học luôn hướng về đại chúng.
  • B. Nền văn học có nhịp độ phát triển hết sức mau lẹ.
  • C. Nền văn học có khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn.
  • D. Nền văn học phục vụ cách mạng, cổ vũ chiến đấu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2198

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON