AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đối tượng hướng tới của bản Tuyên ngôn độc lập (Hồ Chí Minh) là:

  • A. Toàn thể quốc dân đồng bào và các nước trên thế giới.
  • B. Nhân dân cả nước, chính quyền bù nhìn thân Nhật, triều đình phong kiến và bọn thực dân, phát xít xâm lược.
  • C. "Đồng bào cả nước".
  • D. Thực dân Pháp, phát xít Nhật và các nước trong phe Đồng minh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>