AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điểm giống nhau giữa bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng và Việt Bắc của Tố Hữu là:

  • A. Cùng đề tài viết về người lính.
  • B. Cùng cảm hứng ngợi ca đất nước.
  • C. Cùng viết trong kháng chiến chống thực dân Pháp.
  • D. Cùng sử dụng thể thơ lục bát.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>