ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Từ cuối 1953 đến đầu 1954, ta phân tán lực lượng địch ra những vùng nào?  
   

  • A. Lai Châu, Điện Biên Phủ, Sê-nô, Luông- pha-băng
  • B. Điện Biên Phủ, Sê-nô, Play-ku, Luông-pha-băng
  • C. Điện biên Phủ, Thà khẹt, Play-ku, Luông-pha-băng
  • D. Điện Biên Phủ, Sê-nô, Play-ku, Sầm Nưa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Từ cuối 1953 đến đầu 1954, ta phân tán lực lượng địch ra những vùng như Điện Biên Phủ, Sê-nô, Play-ku, Luông-pha-băng

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA