AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây thuộc về chủ trương của ta trong Đông Xuân 1953-1954?  

  • A. Trong vòng 18 tháng chuyTrong vòng 18 tháng chuyển bại thành thắng
  • B. Tập trung lực lượng tiến công vào những hướng chiến lược quan trọng mà địch tương đối yếu
  • C. Tránh giao chiến ở miền Bắc với địch để chuẩn bị đàm phán
  • D. Giành thắng lợi nhanh chóng vi nhanh chóng về quân sự trong đông xuân 1953--1954

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA