YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khẩu hiệu mà ta nêu ra trong chiến dịch Điện Biên Phủ là gì?  
   

  • A. “Tất cả cho chiến dịch được toàn thắng”
  • B. “Thà hy sinh tất cả để đánh thắng địch ở Điện Biên Phủ”
  • C. “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng!” 
  • D. Câu B và C đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khẩu hiệu mà ta nêu ra trong chiến dịch Điện Biên Phủ là “Thà hy sinh tất cả để đánh thắng địch ở Điện Biên Phủ”

  RANDOM

Mã câu hỏi: 1883

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA