AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hiệp định Giơ-ne-vơ là văn bản pháp lý quốc tế ghi nhghi nhận:  

  • A. Quyền được hưởng độc lập, tự do của nhân dân các nước Đông Dương 
  • B. Các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân các nước Đông Dương
  • C. Quyền tổ chức tổng tuyển cử tự do
  • D. Quyền chuyển quân tập kết theo giới tuyến quân sự tạm thời

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA