AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân cơ bản nhất quyết định sự thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)?

  • A. Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối chính trị, quân sự, kháng chiến đúng đắn
  • B. Truyền thống yêu nước, anh hùng bất khuất của dân tộc
  • C. Có hậu phương vững chắc và khối đoàn kết toàn dân
  • D. Tình đoàn kết chiến đấu của nhân dân 3 nước Đông Dương và sự ủng hộ  của nhân dân tiến bộ thế giới

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>