AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các nội dung sau đây, nội dung nào không nằm trong Hiệp định Giơ-ne-vơ?  

  • A. Các nước tham dự hội nghi nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản là độc  lập, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Việt  Nam, Lào, Cam-pu-chia.
  • B. Hai bên thực hiện ngừng bắn ở Nam Bộ để giải quyết vấn đề Đông Dương bằng con đường hòa bình
  • C. Việt Nam sẽ thực hiện thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả nước vào tháng 7 -  1956
  • D. Trách nhiệm thi hành Hiệp định thuộc về những người kí Hiệp định và những người kế tục nhiệm vụ của họ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>