YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ được chia thành:  
   

  • A.  45 cứ điểm và 3 phân khu 
  • B. 49 cứ điểm và 3 phân khu
  • C. 50 cứ điểm và 3 phân khu
  • D. 55 cứ điểm và 3 phân khu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ được chia thành 49 cứ điểm và 3 phân khu.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 1886

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON