ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ được chia thành:  
   

  • A.  45 cứ điểm và 3 phân khu 
  • B. 49 cứ điểm và 3 phân khu
  • C. 50 cứ điểm và 3 phân khu
  • D. 55 cứ điểm và 3 phân khu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ được chia thành 49 cứ điểm và 3 phân khu.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1886

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON