ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hội đồng chính và Hội đồng quốc phòng Pháp thông qua kế hoạch quân sự Na-va vào thời gian nào?  
   

  • A. Tháng 5 - 1953
  • B. Tháng 6 -  1953
  • C. Tháng 7 - 1953
  • D. Tháng 8 - 1953

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hội đồng chính và Hội đồng quốc phòng Pháp thông qua kế hoạch quân sự Na-va vào tháng 7 - 1953

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1879

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF