YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hội đồng chính và Hội đồng quốc phòng Pháp thông qua kế hoạch quân sự Na-va vào thời gian nào?  

  • A. Tháng 5 - 1953
  • B. Tháng 6 -  1953
  • C. Tháng 7 - 1953
  • D. Tháng 8 - 1953

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hội đồng chính và Hội đồng quốc phòng Pháp thông qua kế hoạch quân sự Na-va vào tháng 7 - 1953

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 1879

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON