YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trong số các polime sau : nhựa bakelit (1) ; polietilen (2); tơ capron (3); poli(vinyl clorua) (4); xenlulozơ (5). Chất thuộc loại polime tổng hợp là

  • A. (1), (2), (3), (5).  
  • B. (1). (2), (4), (5).
  • C. (2), (3), (4). (5).   
  • D. (1), (2), (3), (4).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D: (1), (2), (3), (4).

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 117347

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Polime và Vật liệu Polime

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON