AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các polime: sợi visco, sợi lapsan, chất dẻo PVC, cao su buna và chất dẻo teflon, số polime được tạo ra bằng phản ứng trùng hợp là:

  • A. 4.
  • B. 3.
  • C. 2.
  • D. 1.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  PVC; Cao su Buna; Teflon 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>