YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Poli(etylen terephtalat) được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng giữa axit terephtalic với chất nào saụ đây ?

  • A. etylen glicol    
  • B. etilen    
  • C. glixerol   
  • D. ancol etylic

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Poli(etylen terephtalat) : tơ lapsan được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng của axit terephtalic với Etylen glicol.

  n(p-HOOC-C6H4 -COOH) + nHO-CH2 -CH2-OH → (OC-C6H4 -CO-O-CH2 -CH2 -O) + 2nH2O

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 117345

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Polime và Vật liệu Polime

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON