• Câu hỏi:

  Phân tử khối trung bình của xenlulozơ là 1 620 000. Giá trị n trong công thức (C6H10O5)n là  

  • A. 10000
  • B. 8000
  • C. 9000
  • D. 7000

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(n=\frac{1620000}{162}=10000\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC