YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Phân tử khối trung bình của xenlulozơ là 1 620 000. Giá trị n trong công thức (C6H10O5)n là  

  • A. 10000
  • B. 8000
  • C. 9000
  • D. 7000

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(n=\frac{1620000}{162}=10000\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 671

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Polime và Vật liệu Polime

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF