YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Tiến hành trùng hợp 1 mol etylen ở điều kiện thích hợp, đem sản phẩm sau trùng hợp tác dụng với dung dịch Brom dư thì có 36 gam Br2 phản ứng. Hiệu suất phản ứng trùng hợp và khối lượng PE thu được là:

  • A. 70% và 23,8g
  • B. 85% và 23,8g
  • C. 77,5% và 22,4g
  • D. 77,5% và 21,7g

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  n\(\tiny Br_2\) = netylen dư = 0,225 mol
  ⇒ H% = 100% – 0,225 × 100% = 77,5%
  ⇒ mPE = metylen phản ứng trùng hợp = 21,7 g

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 672

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Polime và Vật liệu Polime

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF