YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  PVC là chất rắn vô định hình, cách điện tốt, bền với axit, được dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước, vải che mưa,... PVC được tổng họp trực tiếp từ monome nào sau đây ?

  • A. vinyl clorua  
  • B. acrilonitrin  
  • C. propilen  
  • D. vinyl axetat

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Poli (vinyl clorua) (PVC) được tổng hợp trực tiếp từ vinyl clorua.

  nCH2 =CH-Cl →  [-CH2 -CH(Cl)-]n

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 117346

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Polime và Vật liệu Polime

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON