YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Dãy nào sau đây gồm các chất đều có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp ?

  • A. etan, etilen, toluen    
  • B. propilen, stiren, vinyl clorua
  • C. propan, etilen, stiren   
  • D. stiren, clobenzen, isopren

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Điều kiện để về monome tham gia phản ứng trùng hợp là trong phân tử phải có liên kết bội hoặc vòng kém bền. 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 117349

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Polime và Vật liệu Polime

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF