YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Tơ nilon-6,6 là:

  • A. Hexancloxiclohexan      
  • B. Poliamit của axit \(\omega\)- aminocaproic
  • C. Poliamit của axit adipic và hexametylendiamin           
  • D. Polieste của axit adipic và etylen glycol

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 668

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Polime và Vật liệu Polime

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF