YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong số 3 chương trình kinh tế của kế hoạch 5 năm (1986 - 1990), chường trình nào phải được đưa lên hàng đầu?

  • A. Lương thực, thực phẩm
  • B. Hàng xuất khẩu
  • C. Hàng tiêu dùng
  • D. Câu A và B đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong số 3 chương trình kinh tế của kế hoạch 5 năm (1986 - 1990), chương trình nào phải được đưa lên hàng đầu là lương thực, thực phẩm.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 3831

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON