AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đại hội lần VI của Đảng Cộng sản Việt Nam là đại hội của: 

  • A. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội
  • B. Xây dựng và phát triển kinh tế
  • C. Công cuộc đổi mới đất nước
  • D. Xây dựng và chỉnh đốn Đảng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>