ON
ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đại hội lần VI của Đảng Cộng sản Việt Nam là đại hội của: 

  • A. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội
  • B. Xây dựng và phát triển kinh tế
  • C. Công cuộc đổi mới đất nước
  • D. Xây dựng và chỉnh đốn Đảng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đại hội lần VI của Đảng Cộng sản Việt Nam là đại hội của công cuộc đổi mới đất nước

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 3787

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT
1=>1