ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Mục tiêu của Ba chương trình kinh tế: lương thực - thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu, được đề ra trong Đại hội nào của Đảng?

  • A. Đại hội IV
  • B. Đại hội V
  • C. Đại hội VI
  • D. Đại hội VII
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Mục tiêu của Ba chương trình kinh tế: lương thực - thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu, được đề ra trong Đại hội lần thứ VI của Đảng.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 3788

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1