AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong những thành tựu quan trọng bước đầu của công cuộc đổi mới, thành tựu nào quan trọng nhất?

  • A. Thực hiện Ba chương trình kinh tế
  • B. Phát triển kinh tế đối ngoại
  • C. Kiềm chế được lạm phát
  • D. Từng bước đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>