ON
ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đường lối đổi mới của Đảng được hiều như nào là đúng?

  • A. Đổi mới là thay đổi mục tiêu xã hội chủ nghĩa 
  • B. Đổi mới là không phải thay đổi mục tiêu xã hội chủ nghĩa 
  • C. Mục tiêu xã hội chủ nghĩa được thực hiện có hiệu quả bằng những quan điểm đúng đắn về chủ nghĩa xã hội, những hình thức, bước đi và biện pháp thích hợp
  • D. B và C đúng 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 3834

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT
1=>1