AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đường lối đổi mới của Đảng được điều chỉnh, bổ sung, phát triển tại các kì Đại hội nào của Đảng?

  • A. Đại hội IV; Đại hội V; Đại hội VI
  • B. Đại hội V; Đại hội VI; Đại hội VII
  • C. Đại hội VI; Đại hội VII; Đại hội VIII
  • D. Đại hội VII; Đại hội VIII; Đại hội IX

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>