YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đường lối đổi mới của Đảng được điều chỉnh, bổ sung, phát triển tại các kì Đại hội nào của Đảng?

  • A. Đại hội IV; Đại hội V; Đại hội VI
  • B. Đại hội V; Đại hội VI; Đại hội VII
  • C. Đại hội VI; Đại hội VII; Đại hội VIII
  • D. Đại hội VII; Đại hội VIII; Đại hội IX
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đường lối đổi mới của Đảng được điều chỉnh, bổ sung, phát triển tại các kì Đại hội VII; Đại hội VIII; Đại hội IX

  VDOC

Mã câu hỏi: 3830

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1