YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Điền những từ thích hợp vào câu sau đây: Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà là...

  • A. Làm cho chủ nghĩa xã hội ngày càng tốt đẹp hơn
  • B. Làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả
  • C. Làm cho mục tiêu đã đề ra nhanh chóng được thực hiện 
  • D. Làm cho mục tiêu đã đề ra phù hợp với thực tiễn đất nước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà là làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 3790

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON