AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong quá trình tạo cấu trúc của một bảng, khi tạo một trường, việc nào sau đây không nhất thiết phải thực hiện?

  • A. Đặt tên, các tên của các trường cần phân biệt
  • B. Chọn kiểu dữ liệu
  • C. Đặt kích thước
  • D. Mô tả nội dung

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>