AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các thao tác sau :

  B1: Tạo bảng     

  B2: Đặt tên và lưu cấu trúc   

  B3: Chọn khóa chính cho bảng  

  B4: Tạo liên kết

  Khi tạo lập CSDL quan hệ ta thực hiện lần lượt các bước sau:

  • A. B1-B3-B4-B2
  • B. B2-B1-B2-B4
  • C. B1-B3-B2-B4
  • D. B1-B2-B3-B4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>