YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khai thác CSDL quan hệ có thể là:

  • A. Tạo bảng, chỉ định khóa chính, tạo liên kết
  • B. Đặt tên trường, chọn kiểu dữ liệu, định tính chất trường
  • C. Thêm, sửa, xóa bản ghi
  • D. Sắp xếp, truy vấn, xem dữ liệu, kết xuất báo cáo

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sắp xếp, truy vấn, xem dữ liệu, kết xuất báo cáo

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 4329

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON