YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Thao tác nào sau đây không phải là thao tác cập nhật dữ liệu?

  • A. Nhập dữ liệu ban đầu
  • B. Sửa những dữ liệu chưa phù hợp
  • C. Thêm bản ghi
  • D. Sao chép CSDL thành bản sao dự phòng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA