ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chỉnh sửa dữ liệu là:

  • A. Xoá một số quan hệ
  • B. Xoá giá trị của một vài thuộc tính của một bộ
  • C. Thay đổi các giá trị của một vài thuộc tính của một bộ
  • D. Xoá một số thuộc tính

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chỉnh sửa dữ liệu là thay đổi các giá trị của một vài thuộc tính của một bộ

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4326

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF