YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chỉnh sửa dữ liệu là:

  • A. Xoá một số quan hệ
  • B. Xoá giá trị của một vài thuộc tính của một bộ
  • C. Thay đổi các giá trị của một vài thuộc tính của một bộ
  • D. Xoá một số thuộc tính

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chỉnh sửa dữ liệu là thay đổi các giá trị của một vài thuộc tính của một bộ

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4326

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF