AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thao tác khai báo cấu trúc bảng bao gồm:

  • A. Khai báo kích thước của trường
  • B. Tạo liên kết giữa các bảng
  • C. Đặt tên các trường và chỉ định kiểu dữ liệu cho mỗi trường
  • D. Câu A và C đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>