AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thao tác nào sau đây không thuộc loại tạo lập CSDL quan hệ?

  • A. Tạo cấu trúc bảng 
  • B. Chọn khoá chính
  • C. Ðặt tên bảng và lưu cấu trúc bảng
  • D. Nhập dữ liệu ban đầu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>