YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong quá trình dịch mã, mARN thường gắn với một nhóm ribôxôm gọi là poliribôxôm giúp:

  • A. Tăng hiệu suất tổng hợp prôtêin.
  • B. Điều hoà sự tổng hợp prôtêin.
  • C. Tổng hợp các pôtêin cùng loại.
  • D. Tổng hợp được nhiều loại prôtêin.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong dịch mã, mARN thường gắn với một nhóm ribôxôm gọi là poliribôxôm nhằm tăng hiệu suất tổng hợp protein.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 22207

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền cấp độ phân tử

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON