ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Kết quả của giai đoạn hoạt hóa các axitamin là:

  • A. Tạo phức hợp aa-ATP.
  • B. Tạo phức hợp aa-tARN.
  • C. Tạo phức hợp aa-tARN-Ribôxôm.
  • D. Tạo phức hợp aa-tARN-mARN.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Giải mã có 2 giải đoạn chính:
  - Hoạt hóa axitamin
  - Tổng hợp chuỗi polypeptid
   Kết quả của giai đoạn hoạt hóa axitamin là tạo phức hợp aaxitamin tARN

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 22190

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền cấp độ phân tử

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON