ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một phân tử mARN dài 5100A0 làm khuôn tổng hợp prôtêin. Quá trình dịch mã có 5 ribôxôm cùng trượt 3 lần trên mARN. Tổng số axitamin môi trường cung cấp cho quá trình sinh tổng hợp là:

  • A. 7500.
  • B. 7485.
  • C. 15000.
  • D. 14985

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  mARN=5100A0
  ⇒ ∑rN = 1500
  Số phân tử protein: 5 × 3 = 15
  Số axitamin tự do = Số axitamin (chuỗi polypeptid) =N23−1=rN3−1=499
  Vậy ∑ axitamin tự do = 15 × 499 = 7485

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 22188

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền cấp độ phân tử

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON