YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Enzim chính tham gia vào quá trình phiên mã là

  • A. ADN-polimeraza.
  • B. Restrictaza.
  • C. ADN-ligaza.
  • D. ARN-polimeraza.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phiên mã là tổng hợp ARN thông tin ⇒ ARN-polimeraza là enzim chính tham gia quá trình phiên mã

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 22205

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền cấp độ phân tử

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON