ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về quá trình phiên mã?

  • A. Phiên mã diễn ra trong nhân tế bào.
  • B. Quá trình phiên mã bắt đầu từ chiều 3' của mạch gốc ADN.
  • C.  Vùng nào trên gen vừa phiên mã xong thì 2 mạch đơn đóng xoắn lại ngay.
  • D. Các nu- liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung: A-T ;G-X.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Quá trình phiên mã không có nguyên tắc bổ sung A-T, G-X ⇒ D sai.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 22186

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền cấp độ phân tử

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON